Kryteria identyfikacji zagrozen gospodarczych panstwa

Innowacyjny przemysł wykorzystuje dziesiątki tysięcy palnych i szybkich substancji. Parametry gazów oraz cieczy w wielu przypadkach są doskonale poznane i udokumentowane. Dlatego te identyfikacja zagrożeń, które pochodzą spośród ich obecności w ciągu produkcji jest stosunkowo bardzo dobra. Sytuacja zatrzymuje się o wiele dużo ciężka w wypadku przemieszczania, magazynowania lub obróbki materiałów sypkich. W wielu wypadkach na pozór niegroźne substancje takie jak mąka, drewno, cukier, kakao, aluminium czy papier w roli pyłu stanowią niebezpieczne zagrożenie wybuchowe.

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania stosowane są do usuwania osiadłego pyłu z parkietów, gładkich powierzchni i konstrukcji narzędzi i hal. Bierze zatem na celu zachowanie higienie w środowisku pracy, a tym jedynym ochronę osób pracujących oraz instytucji i akcesoriów przed zgubnym wpływem pyłu, w współczesnym ryzykiem pojawienia się wtórnych wybuchów. Każda firma produkująca instalacje przemysłowe, musi wykonywać montaż zgodnie z ważnymi normami ustanowionymi w dyrektywie atex installation.

​Ważne zadanie które pełni centralne odkurzanie: - ochrona zdrowia i bycia osób robiących w pomieszczeniu przed niszczącym działaniem pyłów. - ochrona organizacji oraz urządzeń przed awarią w rezultatu ingerencji pyłu, - ochrona budowy a kobiet wykonujących czynność przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłku.

Uwaga – zagrożenie wybuchowe W przypadku jak w toku odkurzania biorą udział palne lub wybuchowe substancje, gazy, pyły, opary cieczy, bądź mieszanki hybrydowe, jest spore ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Działanie wtedy może sprawić do zniszczenia jednostki odpylającej, jak też całej jednostki. Według statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony są zakwalifikowane do większości urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem.

Centralne odkurzanie, a bezpieczeństwo wybuchowe Jak powiedziano wyżej, jednym z istotniejszych zadań instalacji centralnego odkurzania jest zminimalizowanie ryzyka wtórnego wybuchu poprzez wyeliminowanie z działu pracy tzw. pyłów osiadłych. Rozwiązanie to z jakiejś strony maksymalizuje bezpieczeństwo szybkie i pożarowe jednostki, z pozostałej pozwala zminimalizować koszty związane z dopasowaniem instalacji procesowej do wymogów dyrektywy ATEX. Tym samym należy zwrócić uwagę, że w wypadku pyłów palnych oraz wybuchowych, montaż centralnego odkurzania musi robić surowe wymogi dyrektywy ATEX.