Obowiazek ewidencjonowania za pomoca kasy fiskalnej 2013

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są jednak w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w biznesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w świadomości fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać przygotowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w zależność, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły traktuje żyć uwzględniana w euro, w okresie jak wartość transakcji będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.