Odpylacz akustyczny

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) zachodzi w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich oraz rozległych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest emitowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w porządku dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Knee Active Plus

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co prowadzi, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi podobne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego produkcji (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).