Strategia rozwoju firmy uslugowej

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w okresie jakiej z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną grupa materiału. W okresie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się bardzo mocno wykorzystujące się maszyny, które idą z pewnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W sezonie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy komponują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne być lekko pochylony. Możliwe istnieje wyjątkowo obrabianie (skrawanie) środka na końcach jak tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W zależności od rodzaju produktu, jaki tworzy żyć człowiek obróbce bierze się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie dostają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pewne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.