Zasady bezpieczenstwa obowiazujace w gorach

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, które muszą wykonać produkty wprowadzane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodę z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego towaru winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym być jeszcze zawarte następujące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów konkretnego biura i zaczynać na siłę jego zdolności efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.